Svenska

Vecka 17-20
Svenskan är just nu en del av SO:n.

Vecka 15
Fortsatt förberedelse till Läsfesten, samt arbete med skrivprocessen kring en brottsling.
(Mailar berörda föräldrar information kring läsfesten under fredagen 11/4.)

Vecka 14
Vi har i veckan jobbat vidare med våra berättande texter om en brottsling, samt fortsatt förberedelserna till Läsfesten.
Maila snarast mig (Anna) eller Gittan, om ni vill ha gratis biljetter till någon av föreställningarna. Skriv gärna vilken föreställning ni vill se (båda är lika dana).

Vecka 13
Nästan all svensktid har försvunnit p.g.a nationella prov.
På tisdagen förberedde flickorna inför den stora läsfesten på Culturum på kvällen den 23/4. Där kommer vi ha ett framförande i form av en bokcirkel på scenen och därefter ha en utställning kring Skuggan i väggen. Vi har det ärofyllda uppdraget att inleda läsfesten och presentera författaren Kerstin Lundberg Hahn, som skrivit just Skuggan i väggen. Så kul!!!
Jag hoppas verkligen att flickorna får delta för er föräldrar (ingen av pojkarna vill). 
Så snälla föräldrar, låt flickorna delta och prioritera detta i era kalendrar. :)
Återkommer med mer detaljerad information.

Kom ihåg läsloggen. Den fungerar bara om ni öppnar den i Chrome och inte i Explorer.


Vecka 12
Den här veckan har vi jobbat vidare med våra berättande texter om en brottsling. Eleverna får utveckla sina skrivförmågor med hjälp av en matris.
Vi har även arbetat klart med vår dilemmaövning om den öde ön. Som avslutning, ska alla få berätta om sina grupparbeten, hur de byggde upp sitt samhälle, löste alla problem som dök upp och hur samarbetet och diskussionerna gått.
Vi har dessutom börjat se filmen "Flugornas herre", som behandlar samma tema och vad som kan hända när man ska försöka bygga upp ett samhälle tillsammans under pressade förhållanden. Ska bli mycket spännande med diskussionerna kring filmen.
Vecka 11
Svenskan och samhällskunskapen går in i varandra närmsta tiden.
I måndags hade vi en argumentationsövning som berörde dödsstraff. Eleverna blev indelade i fyra grupper och fick 45 minuter på sig att förbereda argument. En grupp skulle vara för dödsstraff, en emot dödsstraff, en emot straff över huvud taget och en emot dödsstraff men för strängare straff. Efter rasten hade vi sedan en debatt, likt dem eleverna är vana vid att se i TV. Anna var debattledaren och det var fantastiskt kul att se hur grupperna gick in för att övertyga och komma med motargument. Kul övning!
Resten av svenskan har vi ägnat åt att skriva berättande texter om en brottsling. Eleverna får i den här uppgiften visa sina kunskaper kring droger, rättsväsendet och sociala skyddsnätet. Samtidigt får de visa och utveckla sitt skrivande av en berättande text, utefter de utvecklingsområden som kom fram på nationella provens skrivuppgifter.

Vecka 10
Vi har jobbat vidare med vår dilemmaövning i grupper med ön.
Under tisdagens lektion satt jag (Anna) med nästan alla elever enskilt och gick igenom resultaten av nationella proven i svenska. Vi tittade igenom matriserna och pratade om utvecklingsområden för att höja sitt betyg.

Vecka 9
Alla grupper utom en är nu klara med de muntliga nationella proven. Vi tar sista gruppen på måndag om alla är friska.
I onsdgas träffades alla Kiladalens lärare i svenska och rättade och bedömde de olika provdelarna. Våra sexor har blivit bedömda av fyra olika lärare. Jag (Anna) är mycket stolt och nöjd med resultaten av proven och ser en enorm utveckling under de fyra åren. Visst finns det elever som inte riktigt når nivån på alla provdelar, men jag ser varje individs resa och den är riktigt bra över lag. Varje provdel betygssätt och sedan sammmanställs de till ett provbetyg. Klassens provbetyg ligger på höga nivåer och det känns fantastiskt kul.
På fredagens svenskalektion, utvärderade vi de olika provdelarna och diskuterade om vi tränat alla delar tillräckligt mycket och på ett bra sätt de här fyra åren. Hela klassen tyckte att de kände sig väl förberedda och hade goda grunder att klara proven. Sen tyckte inte alla att alla delar hade varit roliga, men nyttiga och rätt träning hade de fått. Det enda de önskade ha arbetat ännu mer med, var olika sorters tidningstexter. Det har vi resten av terminen på oss att göra :)
Jag känner mig också mycket nöjd med min prestation. Svenskan är det enda ämnet där jag ensam har haft all undervisning genom alla år. Det ger en gedigen och stabil kunskap om vad varje individ kan, vad gruppens styrkor och svagheter ligger, vilka delar vi har behövt fördjupa, träna mer på, repetera lättare o.s.v.
Nästa vecka ska jag ge en kort feedback till varje elev om dess resultat på proven och vilka förmågor de behöver lägga mer krut på och bevisa innan betygen sätts i sommar. En del elever med respektive föräldrar, kallar vi till möten, för att tillsammans med specialläraren lägga upp en plan. Andra kanske får ett telefonsamtal, eller ett mail med kort information om resultatet.

Vecka 7
Svenskan och samhällskunskapen glider mycket in i varandra just nu. Eleverna jobbar i grupper med att diskutera, argumentera, skriva, rita och skapa ett eget samhälle efter att ha blivit strandade på en öde ö. Grupperna får ett uppdrag att lösa och redovisa, innan de får nästa. Plötsligt kan förutsättningarna förändras och de måste tänka om. Det är som ett slags rollspel, där man även skriver, resonerar och samtalar mycket. De får tänka kring överlevndad, boende, försörjning, ledarskap, styre, samhörighet, invandring, naturkatastrofer, ett gott liv, fred och krig. Mycket spännande!
Vi har även läst vidare i Sorgfjäril och arbetat med lässtrategierna. I måndags hade vi besök av en lärare som ville se och inspireras till sin uppsats, kring aktiv högläsning. Vi kommer få fler besök angående detta av andra lärare.
Dessutom har vi pratat om och tränat informationssökning på Internet.

Vecka 6
Jaaa det finns väl inte så mycket mer att berätta än att vi genomfört alla Nationella prov!
Muntliga presentationer, läsförståelseuppgifter och skrivuppgifter.

Vecka 5
Måndagen och tisdagens svenska ägnades vidare åt genomgånger i strategier och arbetsuppgifter inom informationssökning.
Vi hade även en introduktionslektion kring nationella proven i Svenska. Eleverna har fått hem ett papper med information kring alla provdelarna.
På fredagens svenskalektion gjorde vi förberedelserna inför det första muntliga nationella provet. För de som varit sjuka eller lediga, tar vi igen det på annan tid. Förberedelserna får endast göras i skolan.
Nästa vecka blir det lite extra mycket svenska. Start av muntliga nationella prov på måndag. Hela tisdagen delprov B1 och C1, läsande av skönlitterär text, samt skrivande av berättande text. Hela torsdagen B2 och C2, läsande av sakprosatexter, samt skrivande av argumenterande text.
Om eleverna inför skrivproven vill repetera och friska upp minnet kring hur man skriver berättande och argumenterande texter, så har de fått dokument delade på Driven.

Vecka 4
På Driven finns delat bildspel med genomgång varvat med uppgifter som vi arbetat med kring materialet "Sökrummet".
Vi har repeterat hur mer avancerad alfabetisk ordning fungerar och kopplat det till hur böcker är sorterade i bibliotek och hur ledorden i ett uppslagsverk/ordbok fungerar. Vi har pratat om hur man söker efter ord i ordböcker och på nätet, arbetat med ordens grundform, tittat på hur analoga uppslagsverk delas in i olika böcker (A-Bi, Bj-Em, En-Få... osv). Vi har prövat att söka fakta (t.ex. om Frank Sinatra) på flera olika sidor och jämfört vad som tas upp och hur informationen vinklas. Det har jobbats med sökord, alltså vilket/vilka ord man bör söka på för att få reda på t.ex vad en normal katt väger. Vi har då även pratat tillförlitliga och mindre tillförlitliga källor, diskuterat NE kontra Wikipedia och hur fakta i dessa är samlad och granskad.
Anna, John och Niklas gjorde kopplat till detta arbete, ett litet rollspel som eleverna fick diskutera, analysera och reflektera kring. Hur mycket väger en normal katt? 6-7 kg sa John 7 år som älskar katter och har skrivit en egen faktatext om sitt favoritdjur. 5 kg sa tanten Anna som jobbat på ett katthem i 20 år. 4-5 kg sa Niklas, doktorand i katters fysiologi.

Vecka 2
Nu gnuggar vi skiljetecken som eleverna ska kunna hantera på Nationella provens skrivuppgifter. Stor bokstav, punkt, utropstecken, frågetecken, kommatecken, kolon, talstreck och citattecken.
På deras konton i Google drive ligger ett bildspel med förklaringar och arbetsuppgifter som alla jobbar på med i egen takt. Som läxa kan ni föräldrar gärna prata skiljetecken, kolla av lite vad ditt barn kan och uppmärksamma användningen av skiljetecken när ni läser tillsammans.
Nästa vecka går vi även över i ett arbete kring informationssökning, källkritik, hur man söker fakta på olika vis och hur man refererar till källor.

Vecka 50
Hårresande aktiv högläsning om Skuggan i väggen, det närmar sig slutet och det är såååå spännande. Helst vill vi bara läsa och bokprata hela lektionerna :)
Vi har faktiskt tränat stavning och skiljetecken också!
Nästa vecka på måndag, läser pojkarna sina för förskoleklassbarnen. De har tränat att läsa den massor i skolan, men lyssna även hemma. Inlevelse och flyt, förmågan att anpassa sig till lyssnarna och förmågan i muntlig framställning bedöms.

Vecka 49
Fortsatt arbete även denna vecka med "film-flipparna" och med stavningen, parallellt med läsning och läsförståelsestrategier kring Skuggan i väggen.
Flickorna har lärt sig hantera programmet Screencast-o-matic, där man spelar in det som händer på dataskärmen samtidigt som den spelar in det du läser eller berättar. Några är snart färdiga med vårt entreprenöriella projekt, för andra strular fortfarande tekniken. Jonathan sliter sitt hår med att prova olika lösningar :)
Pojkarna är klara med sina berättande texter. Jag lyssnar nu på var och en enskilt när de läser sina texter. De får feedback och feedforward på sitt arbete. Alla har i läxa till måndag vecka 51 att träna läsa sina texter hemma för ökat flyt och inlevelse. Många har mycket gott flyt, men läser på som robotar. Vi tränar därför att läsa med varierad röst, olika röster, använda rösten som ett redskap för att skapa spänning m.m. Uppmuntra det massor hemma för att nå de högre betygsnivåerna.
På http://www.elevspel.se/  under Läsa och skriva, finns en mängd bra stavnings och skiljetecken"spel" att öva extra på, för de som önskar läxor i svenska. Vi jobbar även med dessa under lektionstid.

Vecka 48
Flickorna har jobbat vidare på sin "flippar", sina undervisningsfilmer om stavningsregler. Pojkarna har vidareutvecklat sina berättande texter och börjat träna sin läsning med inlevelse. I båda projekten behöver vi arbeta med filmande. Pojkarna för att höra hur de läser och förbättra flytet och inlevelsen och flickorna ska ju spela in filmer. Vi har ett problem bara, som jag och Jonathan jobbar med. Eleverna har webbkameror i sina datorer, vi har laddat ner Moviemaker som de kan filma med och det fungerar toppen förutom att ljudet inte spelas in.... Märkligt! Vi behöver konstigt nog koppla in mikrofoner till datorn för att kunna spela in ljud. Vi jobbar på det.
Vi har även jobbat med stavningsregler kring j-ljudet och läst och diskuterat vidare i Skuggan i väggen.

Vecka 47
Vi tränar vidare på läsförståelsestrategier och förmågan att föra resonemang kring texter, genom att läsa Skuggan i väggen.
Vi jobbar även vidare på våra berättande texter, utvecklar och hjälper varandra mot högre nivåer genom både kamrat och lärarrespons.
Killarna ska fram till jul fokusera på att utveckla texter, träna läsflyt, filma sig själva när de läser, förändra, förbättra och slutligen läsa sin text för förskoleklassbarnen.
Tjejerna ska under samma period jobba intensivt med stavningen. De jobbar tillsammans i små grupper och läser på om olika stavningsregler, skriver manus och gör en undervisningsfilm som sedan kan användas av andra elever.
Om ni vill hjälpa era barn hemma till att förbättra sina berättande texter, titta då nedan på dels hur man skriver mer målande och dels hur en berättande text bör vara uppbyggd:


Att skriva målande

Att stava rätt och sätta ut punkt och stor bokstav på rätt ställe, räcker inte för att skriva bra.
Den som läser måste känna lust att läsa vidare och då måste texten vara målande. Då kan bilder skapas i läsarens huvud.

Tips:
ü Beskriv personer, platser och händelser med många detaljer, Det hjälper läsaren att leva sig in i berättelsen. Måla med adjektiv.
ü Variera orden. Det blir tråkigt om vissa ord används för ofta. Synonymer är ord som betyder samma sak. Kille, pojke, grabb, gosse.
ü Variera meningarna. En del ska vara korta och andra långa. Börja inte för många meningar likadant. Använd bindeorden och, eller, därför att, men, eftersom, när, för, utan, så och då.
ü När utspelar sig historien? Nutid, dåtid, framtid? Håll dig till den tidsform du valt.
ü Använd gärna liknelser i berättelsen ”Arg som ett bi”, ”Hal som en ål”, ”Stark som en björn”.

ü Använd gärna målande uttryck som en extra krydda till texten. ”lägga näsan i blöt”, ”hjärtat i halsgropen”, ”kasta ett öga”.Genredrag för spännande, berättande text

I inledningen måste berättelsens stämning skapas.
Vem, vilka, plats, tid, vad gör karaktären? En känsla av fara eller oro bör skapas. (Ensam hemma, oväder, låst dörr…)

Situationen förändras.
Startskottet. Plötsligt händer något. (Ett ljud, ett meddelande, ett föremål, en besökare.)

Problem
Nu ökar spänningen. Det händer grejer. Berätta om problemet men avslöja inte allt.

Karaktärens tankegångar, känslor och funderingar
Berätta om hur karaktären i berättelsen upplever problemet, vilka känslor det framkallar och hur den tänker.

Överraskande vändpunkt
När karaktären är som mest rädd vänder berättelsen. Upplösningen på berättelsen ska vara överraskande.

Lösning

För att läsaren ska känna sig nöjd, måste problemet få sin förklaring och den måste vara rimlig. Kanske får personerna det handlar om en lärdom.


Vecka 42
Den här veckan har bestått av mycket testande. DLS stavning del 1 och 2 samt DLS läsförståelse. Vi har även skrivit färdigt våra insändare och fortsatt vår aktiva högläsning kring Skuggan i väggen.

Vecka 41
Vi har argumenterat vidare på det vis att vi skrivit argumenterande texter i form av insändare.
Efter läsing av insändare, genomgång av specifika genredrag och skapande av en gemensam text, har alla skrivit egna insändare.
Vi har även gjort DLS-test i ordförståelse samt läshastighet.
Självklart har vi läst och samtalat om Skuggan i väggen också!
Klassens insändare:


Idioter bakom rattarna!
Vi har märkt att barn i Svalsta är rädda och otrygga när de går till skolan, då många vuxna kör för fort.
I vårt samhälle finns många barn. Vi går, cyklar, åker kickbike och skateboard.
Många problem uppstår p.g.a. farliga omkörningar, vuxna som använder mobiler eller sitter och äter när de kör.
En del personer tycker att sänkt hastiget, skyltar eller farthinder, som gupp och shikaner, ska sänka farten, men vi har sett att det snarare blir fler olyckor, då vuxna bakom ratten tävlar vem som ska först genom hindret.
Även bussarna kör för fort genom samhället.
Ni vuxna kanske trycker att vi barn ska lära oss mer trafikvett och klara oss själva i trafiken, men vi är barn och vi är fysiskt inte färdigutvecklade.
Vårt förslag är att polisen har större koll på trafiken i Svalsta med fler fartkontroller eller att fartkameror sätts upp. Kanske andra skyltar med blinkande ljus som får förarna att reagera.
Helst önskar vi att vägarna runt skolan ska vara avstängda för biltrafik från 7.00-15.00, med undantag för taxi, bussar och utryckningsfordon. Det kan också finnas stora parkeringar utanför den bilfria zonen, varifrån man kan ta sig till sina boenden. På parkeringen kan gratis lånecyklar finnas, så som det finns i flera större städer.

Dessa åtgärder kommer att leda till färre olyckor och att vi barn känner oss trygga när vi går till skolan. Du vill väl att just ditt barn ska vara säker i trafiken, eller?

Klass 6 SvalstaskolanVecka 40
Ordklasser, argumentaion och läsförståelsestrategier har stått i fokus denna vecka på svenskan. Förståelsen för ordklasserna är blandade. Klicka på länken nedan för att få en inblick som förälder eller repetition som elev. Vi har hittills arbetat med substantiv, adjektiv, verb, räkneord, prepositioner och pronomen.

Undervisningsfilm om ordklasser

Nästa vecka startar vi tester i läshastighet och ordförståelse, DLS-tester. De ingår i kommunens gemensamma diagnoser och är ett stöd för mig i bedömningen av barnens kunskaper och förmågor.

Vecka 39
Den här veckan har vi arbetat med ett reportage om "Centralisering av skolköken". Vi letade i texten, argument från kommunpolitiker, kökspersonal, matleverantötrer, lantbrukare, föräldrar och elever. Därefter fick de tänka sig in i en av personernas roll, skriva fler och egna argument, samt skriva ihop en argumenterande text. Nästa vecka ska de använda sin text som grund till en debatt de ska delta i.
Vi har även läst vidare i "Skuggan i väggen". Utifrån texten har vi diskuterat "drottningfasoner" bland tjejer samt snatterier.
Dessutom har vi arbetat vidare med grammatiken.


Vecka 38

På tisdagar har vi svenska killar och tjejer för sig. Det är mycket uppskattat.
I vår klass är det flickorna som har det största talutrymmet, killarna vågar inte och är svåra att få med i samtal. När killarna har egen svenska, måste de träda fram och ta plats. Nyttigt!
Tjejerna som generellt faktiskt ligger på en betydligt högre kunskapsnivå, får möjlighet till extra utmaningar, att höja snäppet ytterligare mot högre betyg. Självklart får de starkare killarna också utmaning. Jag arbetar alltså lite olika med de båda grupperna, efter respektive grupps behov.
Den här veckan har vi arbetat vidare med våra ordklasser. Pojkarna nötte subsatntiv, adjektiv, verb och räkneord. Flickorna tyckte att det var så intressant, att de ville lära sig ännu fler, så vi plockade in och de förstod och arbetade även med prepositioner och pronomen. Helst ville de han in alla nio ordklasserna på en gång... men vi utökar kunnandet mer nästa vecka :) Härligt med nyfikenhet och lust! Då går fröken igång :)

Vi har även gjort två övningar inför nationella proven. En presentationsövning, där eleverna skulle söka ett jobb och göra en presentation om sig själva och varför just de var lämpade för jobbet. Kul övning! Bra arbetat av alla. Stolt fröken!
Den andra övningen var en läsförståelseövning, ett reportage om skolmaten. Jag gick igenom svåra ord i texten, vi benade ut förklaringar. Sedan skulle alla individuellt läsa och svara på frågor kring texten, både faktafrågor som står direkt, frågor som finns svar på om man tänker lite och frågor där man måste tänka helt själv och uttrycka sin åsikt. Texten var en A4 sida. Här märks det som vi pratade om på föräldramötet, vilka som är läsare och inte. Att tjejerna som läser så mycket, har ett rejält försprång och utan svårigheter tar sig an texten, medan många av killarna som inte läser mer än vi gör i skolan, har svårt att klara en text för åk 6. Vill ni hjälpa era barn att nå måluppfyllelsen, träna läsning även hemma. Nationella provens texter är mycket omfattande i både svenska, NO och SO.

Självklart har vi även arbetat vidare med den spännande fortsättningen av "Skuggan i väggen".

Vecka 35-37
Nu har vi kommit igång med nästa spännande svenskaprojekt. Allt arbete, alla mål, all träning i grammatik, stavning, läsförståelse, lässtrategier, skrivuppgifter, samtal m.m. kommer att utgå från den fantastiskt innehållsrika, mystiska och spännande boken "Skuggan i väggen" av Kerstin Lundberg Hahn.
Dessa första veckor har vi ägnat tid till att samtala kring författaren, kring framsidan på boken, kring första uppslaget. Vad är en förafattare, en illustratör, ett bokförlag, en upplaga, en tryckning?
Vi har förutspått handlingen. Vi har arbetat med den inledande texten på massa olika vis; tränat läsflyt, inlevelse, plockat ut verben, skrivit verben i olika former, gjort kopplingar till annan litteratur, till våra liv och till omvärlden. Vi har ställt frågor på olika nivåer kring texten.
Jaa, så har vi ju så klart läst de två första kapitlen och stannat upp för en mängd olika reflektioner och samtal: Hur känns det att flytta? Att byta skola? Att lämna kompisar? Att känna sig utanför?

Ny termin Ny termin Ny termin Ny termin Ny termin Ny termin Ny termin Ny termin NyVecka 22
Läsprojektet lider mot sitt slut, det är spännande nu... Många har inte kunnat låta bli att tjuvläsa sista kapitlet...
Fina och spännande diskussioner, där många visar mycket goda och djupa förmågor i läsförståelse.
Vi har den här veckan läst tillsammans i helgrupp, för att kunna stoppa ofta och fundera kring texten tillsammans. Kul!!!

Vecka 21
Läsprojektet har rullat på. Vi har den här veckan tränat extra på att spå in i framtiden, vad som kommer att hända senare i boken och varför. Vi har dessutom tränat att dra slutsatser kring skeenden i boken.
I litteraturens värld besökte vi Italien under 80-talet och lärde oss om hur maffiaverksamhet fungerar. Vi pratade kring den stora Maxi-rättegången, där domaren Falcone med familj och livvakter mördades. Spännande och ruggigt. Slutsatser och kopplingar drogs till både Hells Angels och restaurangbränderna i Nyköping.
Vi gjorde även en resa till 60-talets London, där vi träffade The Beatles och pratade med John Lennon och Yoko Ono. Vi samtalade kring idoldyrkan, tittade på Youtubeklipp från Beatleskonserter och jämförde med hetsten kring t.ex. One Direction.
Samtalet berörde även hippierörelsen, freds och kärleksbudskap.

Veckans 8 ord:
färgburk, kylväskan, program, citrondricka, mikrofonen, härligt, bukett, extrapris

Vecka 20

Läsprojektet Fröken Europa, har fortsatt.
Vi har den här veckan tränat extra mycket på att se sina inre bilder och förmedla dem till andra. Att ha förmågan till inre bilder, är en mycket viktig del av läsförståelsen och läsmotivationen.
Vi har i texten besökt Belgien, Nederländerna och Spanien. I SO:n har vi därför fördjupat oss i just EU. Som träning i att skriva faktatext, arbetade vi med en modell som heter Dictogloss. Jag läser texten högt och eleven lyssnar. Jag läser igen och eleven antecknar stödord. I par pratar eleverna med varandra kring stödorden och återskapar muntligt en text. Två par jobbar sedan tillsammans för att alla fyra skapa varsin text som är gemensamt formulerad.
Nedan finns ett gott exempel på faktatext.
Svenska: 8 ord att kunna stava:
dagstidningen, skogsområde, tjockare, uträtta, vattnas, ljussken, hemgjord, flykting


Vecka 18
Den här veckan har vi läst vidare i Fröken Europa. Ryssland, eller snarare Sovjetunionen har varit i fokus i berättelsen. Geografin nästa vecka kommer därför även beröra just Ryssland.
Känner en stolthet i att alla eleverna läser på med riktigt bra flyt nu, har lässtrategier och många har riktigt fin inlevelse dessutom.

Vecka 17
Vi har fortsatt vårt läsprojekt i den ofantligt spännande "Fröken Europa". Det är en mystisk och stark historia. Jag kan tänka mig att många barn kommer att ha behov av att prata om innehållet även hemma. Det handlar om en vanlig klass som får en ny hemlighetsfull fröken Eva, som de bara älskar. Hon lämnar aldrig klassrummet och försvinner in i det låsta grupprummet varje rast och efter skolans slut. Alla barn får en enda gång var under läsåret , gå in i grupprummet och då ensam. Därifrån gör de resor i tid och rum ut i Europa.
Den här veckan har Serkan rest till Danmark i nutid och Tobbe till Tyskland under Kristallnatten. Vi kommer prata en hel del om Hitler, andra världskriget och förintelsen. Svenskan och Geografin glider nu samman. Vi arbetar samtidigt med länderna vi läser om, både med fakta och kartkunskaper.

Vecka 16
Just nu satsar vi massor på läsning och kommer göra så fram till sommarlovet. Vi lyssnar på läsning och vidgar texter genom samtal om ord, innehåll och livsfrågor. Vi läser i mindre grupper och tränar flyt och inlevelse. Även där tränar vi läsförståelsestrategier. 
Självklart rullar stavningsarbetet på, med 4 ord i veckan, som vi pratar om, pratar regler kring, sätter in i sammanhang, tränar att skriva och stava och har i läxa.
I juni förhör jag ALLA ord vi haft i ett test, för att se om stavningsförmågan utvecklats som den bör.

Vecka 15
Den här veckan har vi riktigt gnuggat läsning - läsa med flyt och inlevelse, öva strategier, öva läsförståelsen på djupa och vida plan.
Vi har fortsatt vår gemensamma läsning i grupper, vissa med stöd av vuxna, i "Fröken Europa".
Dessutom har vårt språkutvecklande arbete kring Pojken, Tigern och tidsmaskinen fortsatt.

Läxa till fredag vecka 16, veckans 4 ord:
stänkte, hällt, skrämt, beskt

Om ni undrar över stavningen, stavningsresultaten, m.m,  så läs här på svenskan under vecka 2.

Vecka 12
Stolt och rörd fröken har bevittnat 5 b:s redovisningar av faktatexter för förskoleklass. Jätteduktiga!!! Träna på nu 5a, så ni gör ett lika bra jobb på måndag.

Läxa till fredag efter lovet, veckans 4 ord:
namnsdag, frivillig, busshållplatsen, Sverige


Vecka 11
Veckan har ägnats åt att skatta sin egen kunskap i matriser mot kunskapskraven.
Vi har även slutfört arbetet med faktatexter, läst varandras och bedömt våra egna och varandras texter. Dessutom har det valts ut arbeten att visa till samtalen.
Veckans fyra ord: hjälpsam, stjärnbild, linjal, klänning

Vecka 10
Så gott som alla har nu skrivit klart sin faktatext. Det är dags för träning och sedan redovisning vecka 12 och 13. Läxor i svenska till fredag vecka 11 är som vanligt stavning av 8 ord, samt att träna extra på säkerheten i att berätta kring sin faktaplansch.
Uppmuntra i redovisningsträningen till att: *läsa obesvärat, inte staka sig, låta glad och trevlig, ha ögonkontakt med publiken, berätta i lugnt tempo
8 ord: dricksglas, baddräkt, hälften, ljussignal, tillsammans, sjutton, snyggt, skollunch

Vecka 9
Den här veckan har vi lagt krut på att alla skulle bli färdiga med sitt första utkast att faktaplanchen. Nästa vecka blir det finslip och redovisningsträning. Jag ska boka in med förskoleklassen så vi kan börja visa och berätta.
Vi har även arbetat vidare med Pojken och Tigerns tidsresa med muntliga övningar, skrivregler och grammatik.
Eftersom jag varit sjuk och vabbat, har vi missat två veckors "4 ord". Barnen har gått med på "8 ord" i två veckor, så vi hamnar i fast igen. Orden att kunna stava till fredag vecka 10 är: körde, jätteroligt, familjen, byxor, snubblar, blockflöjt, tjuvar, fönstret.

Vecka 6
Eleverna har jobbat på så gott de kunnat de två senaste struliga veckorna. Anna E var själv sjuk förra veckan och vabbade i början av den här. Vikarier har varit inne och jobbat på så gott de har kunnat. Fredagens svenska blev istället SO.
Anna E ska se över läget med faktatexterna och se om det börjar närma sig träning inför redovisning.
Veckans fyra ord har det blivit lite sisådär med pga sjukdom. Nya, förhoppningsvis friska tag nu!

Vecka 4
Wow vilket arbete det är igång med faktatexterna. Mycket fina planscher under uppbyggnad.
Det är lite sisådär med träningen hemma av de 4 orden i veckan. Vi arbetar med dem i skolan på olika vis, vi skriver meningar, vi skriver av, vi skriver på smartboarden, vi pratar stavningsregler... Men det är ju bra om ni gnuggar lite hemma också om stavningen ska bli bättre. Det behövs lite extra träning för många.
Veckans 4 ord till nästa vecka:
cykelnyckel, potatismos, gjort, blanka

Vecka 3
Ett nytt skrivprojekt är sjösatt! Nu är det faktatexter som ska skrivas, eller rättare sagt faktaplancher som ska skapas. Runt en bild ska korrekt fakta skrivas, med en rubrik och inledande text. Det hela ska slutligen redovisas i form av en liten lektion för några förskoleklassbarn. Jätteskoj och spännande tycker både 5:or och 6-åringar :)
Kom ihåg att nöta veckans 4 ord hemma. Orden till nästa vecka är:
lättmjölk, kanten, symaskin, doktor

Vecka 2
Då är vi igång igen!
Efter att ha gjort DLS stavningstest, ser jag att stavningen måste nötas. Varje vecka fram till sommaren, kommer jag att ge veckans FYRA ord i läxa. FYRA ynka ord önskar jag att ni varje vecka nöter med era barn hemma. Vi arbetar även med orden i skolan på olika sätt;  betydelse och stavningsregler. Se under läxfliken vilka ord som gäller vecka för vecka.
Till nästa fredag nöter ni följande ord hemma: genom, välkommen, brandstation, stängde.

Vecka 50
Den här veckan har vi inte haft så mycket svenska, eftersom fredagen tillbringades i badhuset. Vi har i alla fall tränat på verb i olika former, på stavning och på återberättande av texter.

Vecka 49
5a ha nu genomfört stavningstesten som 5b gjorde förra veckan. Stavningen är något vi i stort måste jobba ännu mer med.
I 5a har vi analyserat texterna till Lucia-sångerna. Vad är en stuva? Fjät? Vad menas med  himlarna sänker sig? Mycket spännande och roliga diskussioner. Tänka vad vi lär av varandra varje dag!
Vi har även läst högt en del ur böckerna om Fågelprinsen och Hästen med de gyllene hovarna. Spännande berättelser som även kopplar till hur det under brons och järnålder fungerade ute i världen. Spännande att jämföra med hur det var i Sverige under samma period.

Vecka 48
I svenskaarbetet med Tidsresan har vi arbetat mycket med skiljetecken och stavning.
Vi har även genomfört ett DLS stavningstest och ett DLS ordförståelsetest. Nu har vi bara DLS läshastighetstest kvar.
Dessutom har vi arbetat vidare med att träna textanalys och läsförståelse. Eleverna arbetar i smågrupper eller par, med läsning, frågor kring texten och analys på olika nivåer. När strategierna sitter, så går vi över från småtexter till skönlitteratur i bokform.
Stort beröm till 5b som jobbat fantastiskt fint på svenskalektionerna!

Vecka 47
Vi har arbetat vidare med Pojken och Tigern, som nu är på äventyr i Gårdarike (Ryssland) och Holmgård. Vi har arbetat med skiljetecknen punkt, frågetecken och utropstecken, med sj-ljudet och med egennamn.
Vi har även gjort ett ordförståelsetest.

Den här veckan har vi startat vårt arbete med att läsa och analysera texter. Eleverna arbetar i små grupper, där de läser en text och efter en mall, arbetar med läsförståelse på olika nivåer. De ställer frågor kring texten, de förutsäger vad som ska komma att hända, de letar upp svåra ord och uttryck och tar reda på vad de betyder, de sammanfattar texten i stora drag, de kopplar innehållet i texten till sådant de själva varit med om, de kopplar texten till andra texter de läst och de kopplar texten till sådant som händer ute i världen.